De relevantie van HR

Is HR nog relevant? Dat is een veel gehoorde vraag. Het antwoord is altijd: ja, maar het kan anders.

HR kan enkel relevant blijven, als HR verandert. We moeten mee met de nieuwe tendenzen inzake wendbaar en werkbaar werk, de nieuwe organisatie van onze economie, de nieuwe arbeidsmarkt, de nood aan creativiteit en innovatie op de werkplek. De rol wordt er een van architect en implementator van oplossingen voor morgen, met een duidelijke impact op het ondernemerschap.

Verandering vraagt veel. Hoe moeten we dit domein doen evolueren? Hoe kunnen HR-mensen deelnemen aan de beslissingen die over de arbeidsmarkt genomen worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die het beroep van HR beoefenen gemakkelijk toegang krijgen tot kennis, informatie en visie? En gaat het wel over HR als gemeenschap? Of gaat het eerder om professionals uit het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid die samenwerken? Want we zijn overtuigd dat we enkel door de kracht van mensen op duurzame wijze  waarde kunnen creëren.

Verbinding

Mensen vinden kracht door zich te verbinden met anderen. Het is een simpele waarheid. Samen weten we meer, kunnen we verder en doen we het beter. Overal en altijd.

Er bestaat vandaag reeds een rijke netwerk-traditie binnen HR. Er zijn veel verenigingen, evenementen en initiatieven die mensen samen brengen rond het brede en boeiende thema van mens en ondernemerschap.

Door de veelheid van deze initiatieven en verenigingen ontstaat versnippering van middelen en een verwatering van impact. Soms ontbreken de schaalgrootte en kanalen om bepaalde initiatieven op te zetten of tot een goed einde te brengen. Ondanks het bestaan van veel websites en publicaties is het niet steeds gemakkelijk om snel de goede informatie, input en feedback te krijgen. De brug maken tussen HR, beleid en ondernemerschap is niet evident. En ook op het gebied van de verdere professionalisering van het HR-domein neemt de HR-gemeenschap de touwtjes te weinig in handen. Ten slotte is het moeilijk voor HR om het beleid op een professionele manier te beïnvloeden en het imago van het beroep te verbeteren.

Naar een nieuwe samenwerking

Dat het anders kan wordt duidelijk als je even naar het buitenland kijkt. In Duitsland heb je de deutsche Gesellschaft für Personal. Deze nationale vereniging verenigt 2.500 bedrijven en personen. In de UK is er de CIPD die meer dan 140.000 leden telt. Ook in Nederland en Frankrijk bestaan er sterkere verenigingen rond HR. En een beetje verder is er de SHRM, de Society for HR Management, die ook voor certificatie van HR-profielen in de USA zorgt.

Ooit bestond dit in België ook. Er was een nationale vereniging, de ADP-VDP, met in elke provincie een autonome, maar verbonden structuur. Er bestaan in de meeste provincies nog restanten van deze structuur, die elk hun eigen weg zijn gegaan. Pogingen in het verleden om een sterkere nationale werking op te bouwen zijn niet gelukt, ondanks de goede wil van velen.

Vandaag wordt opnieuw een poging ondernomen om een dergelijke structuur op te bouwen, die de bestaande verenigingen moet verbinden. Het is niet de bedoeling om de bestaande initiatieven te beconcurreren, maar wel om ze sterker te maken en ze een extra platform aan te bieden waar ze samen kunnen werken. Elke vereniging wordt dan ook uitgenodigd om actief mee te werken aan de opbouw ervan.

Doelstellingen

HRPro, zo hebben we dat platform genoemd, heeft 3 doelstellingen:

 • We willen relevant zijn door onze kennis en ervaring ter beschikking te stellen van overheden, werkgeversfederaties en actoren op de arbeidsmarkt. HR professionals zijn zeer goed geplaatst om duurzame oplossingen mee vorm te geven. Voorbeelden van thema’s zijn de evolutie rond flexibiliteit, wendbaar werk, modernisering van de arbeidsmarkt, langer werken, inclusiviteit,digitale vaardigheden, jongeren en werk, innovatie …
 • We willen de groei van mens en economie ondersteunen. De ontwikkeling van het thema mens en organisatie stimuleren door nieuwe inzichten en praktijken te ontwikkelen en te delen, en ook door HR professionals te begeleiden in hun groei naar een hoger niveau van functioneren. Werken rond deontologie, de toekomst van het beroep, normen inzake selectie, kwaliteit van leiderschap, …
 • We willen een platform bieden waar professionals elkaar ontmoeten. Onze focus ligt niet exclusief op mensen die HR in hun titel voeren, maar die inzien dat de menselijke factor de belangrijkste is in het ondernemerschap. Dat platform krijgt deels digitaal vorm, en deels ook via ontmoetingen.

HRPro. Meerdere verenigingen en partijen uit de brede HR-wereld hebben zich geïnteresseerd getoond om hieraan mee te bouwen. HR Lab, PM Club, ProHR, VBO, VDAB, VDP Antwerpen, VHR-West-Vlaanderen, VOCAP, VOV zetten hun schouders onder deze vereniging. We doen dit in samenwerking met actoren uit het ondernemerslandschap en de academische wereld.

De deur staat wagenwijd open naar iedereen die vanuit de eigen sterkte wil bijdragen aan dit project. Wie er niet bij is bij de start, kan altijd er later bij komen.

De vereniging wordt opgestart in het najaar van 2016. We willen er staan vanaf 1 januari 2017. Interesse? Neem contact op met één van de oprichters

 

Bart Buysse (VBO)  – David Ducheyne (VHR West-Vlaanderen) – Fons Leroy  (VDAB) – Gert Thienpont (ProHR Oost-Vlaanderen) – Hans Van Stiphout (VOCAP) – Inez Senecaut (PM Club) – Ivo Christiaens en Lut Nelissen (HR Lab) – Joris Vandersteen (VOV) – Rony Hoebeke – Sophie Daenens (VDP Antwerpen)

 

Waarom HRPro?

4 thoughts on “Waarom HRPro?

 • 30th October 2016 at 10:29 pm
  Permalink

  Ik heb interesse in dit initiatief. Hoe kan ik participeren? Graag info hierover.

  Reply
 • 9th December 2016 at 7:48 pm
  Permalink

  Hier wil ik graag mee de schouders onder steken.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: