Langer Leven. Langer Werken.

100

De wereld is VUCA (volatiel, onzeker, complex en ambigu). Globalisering zorgt ervoor dat onze arbeidsmarkt flexibel moet zijn. Organisaties moeten rekening houden met disruptieve veranderingen. De digitale revolutie verandert de aard van onze economie grondig. Nieuwe vormen van arbeid duiken op.

We leven langer en moeten dus ook langer werken. Mensen die rond de eeuwwisseling geboren werden hebben 50% kans om 100 jaar te worden. Klassieke modellen van studeren – werken – pensioen zijn niet houdbaar.

De vraag is dus niet of we langer moeten werken. De vraag is hoe we dat in zo’n VUCA-context gaan doen. Want er zijn signalen dat dit niet evident zal zijn. De bereidheid om langer te werken is er niet. Het langdurig absenteïsme stijgt.

In dit verhaal zijn er drie partijen: de organisaties, de individuele medewerkers en de overheid. Ze kijken naar elkaar. De overheid wil organisaties verplichten om maatregelen te nemen om mensen langer aan het werk te houden. De organisaties kijken naar de medewerkers en rekenen op hen om verantwoordelijkheid op te nemen. En ze verwachten dat de overheid  een flexibel kader schetst. De werknemers kijken naar overheid en organisaties en verwachten nog te veel dat de oplossingen aangeboden worden.

De doelstelling om langer werken te werken, zal alleen lukken als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. En als we er in slagen om (soms) nieuwe oplossingen te introduceren die de juiste context creëren om mensen tot hogere leeftijd zinvol aan het werk te houden.

Zo pakken we het aan

Een proces in 3 bewegingen

HRPRo.be buigt zich over het thema. In drie bewegingen willen wij concrete maatregelen zoeken, die organisaties en medewerkers helpen om de doelstelling van langer werken te halen.

Tussen april en juni 2017 worden een aantal hackatons georganiseerd. Hackatons zijn vergaderingen van een dag waar mensen uit de praktijk samen komen om op creatieve wijze oplossingen te vinden voor het probleem.

Op 30 november worden de inzichten en oplossingen uit de hackatons gepresenteerd op het eerste hrpro-congres in Brussel.

In een derde beweging willen wij organisaties helpen om de inzichten toe te passen en daaruit te leren.

Wat kun je al doen?

  • Dit is een uitnodiging voor de Hackatons. Elke HR-vereniging die deel uit maakt van HRPro.be zal haar leden uitnodigen om er aan deel te nemen. De eerste Hackaton vindt plaats op 24 april. Wie wil deelnemen kan contact opnemen met info@hrpro.be
  • Save the Date: 30 november 2017 in Brussel. De HR-wereld zal zich rond innovatieve ideeën verzamelen.
  • Heb je een interessante case inzake langer werken. Laat het weten.
Help! Ik word 100.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: